Header-Fabienne

DUURZAAMHEID

 

IBANA erkent dat het inherente verantwoordelijkheden heeft met betrekking tot haar supply chain, de werknemers en het milieu. Daarom zet IBANA zich in haar supply chain te verbeteren met kwaliteitsproducten die op een eerlijke en veilige manier worden geproduceerd, met zo min mogelijk impact op het milieu.

 • Code of Conduct

  We hebben een gedragscode ontwikkeld, onze Code of Conduct (CoC), waarin de minimale sociale en milieunormen en -vereisten opgenomen staan die onze leveranciers moeten naleven. Onze CoC is gebaseerd op de verdragen opgesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van de VN. Klik hier om onze CoC te lezen.

 • Productielocaties

  IBANA controleert de sociale en ecologische verantwoordelijkheid van haar leveranciers en de naleving hiervan door middel van auditprocessen. Alle fabrieken die worden gebruikt voor de productie van IBANA zijn geregistreerd op het Amfori BSCI-platform. IBANA accepteert alleen fabrieken waarvan het auditrapport minimaal een C-score heeft (met A als hoogste, en E als laagst mogelijke score). Business Social Compliance Initiative (BSCI) is een wereldwijd initiatief dat bedrijven ondersteunt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in hun eerstelijns fabrieken. Wij evalueren de prestaties van de fabrieken constant om er zeker van te zijn dat de fabrieken waarmee we werken hun sociale verantwoordelijkheden waarborgen en naleven.

  Onze leveranciers zijn gevestigd in India, Pakistan, China, Turkije, Italië en Portugal. We hebben een toegewijd CSR-team op onze kantoren in Amsterdam en Shanghai en ook een lokale CR-vertegenwoordiger in Pakistan die de fabrieken begeleid bij het verbeteren van hun milieuprestaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu proces voor zowel fabrieken als merken, en alleen door samen te werken kunnen we streven naar een succesvolle naleving hiervan.

 • Dierenwelzijn

  Bij IBANA doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat al onze producten worden gemaakt op een manier met respect voor mens, milieu en dier. We verwachten van al onze supply chain partners dat ze ons dierenwelzijnsbeleid volgen. Al het leer dat in onze kleding wordt gebruikt, is een bijproduct uit de vleesindustrie. We gebruiken geen leer van exotische, bedreigde of bedreigde dieren en wij gebruiken geen bont. Bij de productie van onze producten mogen geen dieren worden geschaad. IBANA zet zich in voor de vijf vrijheden voor dieren die zijn vastgesteld door de Farm Animal Welfare Council en het Farm Animal Welfare Committee;

  1. Dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;
  2. Dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;
  3. Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;
  4. Dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;
  5. Dieren zijn vrij om normaal gedrag te vertonen. Ze hebben voldoende ruimte, goede voorzieningen en gezelschap van soortgenoten.
 • Chemicaliën

  Alle producten die in Europa worden geïmporteerd of verhandeld, moeten voldoen aan de Europese wetgeving inzake milieu- en chemische conformiteit. Merken of detailhandelaren kunnen een fabriek vragen om te testen op chemische (en/of fysieke) naleving voordat een product in productie gaat, voornamelijk om eventuele chemische overtredingen op te sporen.

  Voor het controleren van ons chemicaliën gebruik hebben we de IBANA Restricted Substances List (RSL) ontwikkeld, waarin we aangeven welke chemicaliën (binnen bepaalde limieten) mogen worden gebruikt en welke verboden zijn. De IBANA RSL omvat wereldwijde wettelijke vereisten (zoals REACH, EC of POP), aanvullende vereisten vastgesteld door Eco-label organisaties en de vereisten van onze klanten. Deze RSL betreft geregistreerde chemicaliën die tot een bepaald niveau (limiet) niet mogen voorkomen in een eindproduct dat op de markt wordt gebracht. Om het gebruik van chemicaliën in onze producten te controleren en de veiligheid te kunnen waarborgen voeren wij willekeurig chemische testen uit op onze producten.

 • Leerlooien

  Het bewerken van een dierenhuid om er leer voor kleding, meubels, schoenen of accessoires van te maken wordt looien genoemd. Het looiproces moet zorgvuldig gebeuren om ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan werknemers, het milieu en onze klanten. Het looien van huiden omvat een proces dat de eiwitstructuur van de huid permanent verandert, waardoor deze duurzamer en minder vatbaar wordt voor ontbinding en zorgt dat het geverfd kan worden. Looien kan worden gedaan door middel van chroomlooien of plantaardig looien, of een combinatie van beide. In beide gevallen moet ervoor worden gezorgd dat het proces correct en veilig wordt uitgevoerd en dat afvalwater, slib en chemicaliën voorzichtig worden gefilterd voordat ze worden geloosd. Plantaardig gelooid leer maakt gebruik van looizuren van verschillende planten, zoals takken, bladeren, schors of fruit. Dit natuurlijke looiproces duurt ongeveer één tot drie maanden. Chroomlooien gaat sneller en wordt gedaan met chroomzouten.

  We eisen van onze leveranciers dat al onze producten de limieten op het gebied van chroom (Cr) niet overschrijden en het gebruik van Chrome 6 (Cr6) is verboden. We controleren het chroomgehalte in onze producten door middel van chemische tests om er zeker van te zijn dat al het leer in onze producten voldoet aan de voorschriften en veilig is voor gebruik.

   

   

 • Leather Working Group (LWG)

  De Leather Working Group (LWG) is een internationale, non-profit organisatie en verantwoordelijk voor ‘s werelds grootste duurzaamheidsprogramma voor leer. LWG streeft ernaar de milieu-impact van de leerindustrie te verbeteren door leerfabrikanten te evalueren en te certificeren. Voor meer informatie over de Leather Working Group, klik hier.

  Leerlooierijen kunnen een milieu-audit ondergaan, die de milieuprestaties en naleving van leerproductiefaciliteiten beoordeelt. Bij succes ontvangen ze een LWG-certificaat. Een van onze leveranciers is LWG-gecertificeerd met een bronzen medaille.

 • Duurzame verpakking

  Wanneer u via onze webshop bestelt, ontvangt u onze producten in een FSC-gecertificeerde kartonnen doos met 70% gerecycled papier. Ook ons vloeipapier is FSC-gecertificeerd. Wij vragen u vriendelijk de doos en het vloeipapier, indien u deze niet wil bewaren, te recyclen door deze in de daarvoor bestemde papier containers te gooien.